Fönster och uterum

Fönsterglas eller planglas är glas för användning i fönster. Vi skär till efter era behov och önskemål. I samband med renovering av fönster kan vi om ni vill byta ut glaset mot energiglas. Detta kan ge en rejäl minskning av kostnader för uppvärmning.

Uterum och inglasningar

Förläng sommaren med våra uterumslösningar. Kontakta oss så berättar vi mer »

Energiglas

Läs mer om energiglas här »

Bullerglas

Buller är ett växande miljöproblem. Ljudreducerande lamellglas kan komplettera befintligt glas i de flesta fönsterbågar.
Läs mer om bullerglas här »

Solskyddsglas

Detta glas kan vara genomfärgat eller ha en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen.

Skyddsglas

Vid enkelglasning eller montage i kopplade bågar byts yttre rutan ut. Systemet ger energibesparingar och U-värdesförbättringar, samt även en ljudreduktion.
Läs mer om säkerhets- och skyddsglas här »