Miljö, kvalitet och certifieringar

FÖRETAGETS KVALITETSINRIKTNING

Vi arbetar för närvarande efter ISO 9001-2000, ISO 14001 och AFS 2001:1. Vi är dessutom FR2000 Glas och fasad, Lupin Bygg certifierade. Besiktade av DEKRA.

I övrigt gäller:

  • Vi vill ge ett trevligt bemötande
  • Vi vill ge snabb hjälp oavsett om det gäller bilruta eller fönster
  • Vi vill ge ett bra pris
  • Vi skaffar oss kunskap om nya material och monteringar
  • Vi syns genom våra kläder och bilar .
  • Vi uppdaterar vår datakunskap.
  • Vi sänder e-fakturor och fakturerar så fort arbetet är utfört.
  • Vi har internkontroller.
  • Vi har förebyggande hälsokontroller vartannat år.
  • Vi underhåller vår utbildning så att auktorisationer som Bilglasauktorisation fortsätter att gälla.
  • All dokumentering lagras enligt gällande lagar.

FÖRETAGETS MILJÖINRIKTNING

Vi arbetar för närvarande efter ISO 9001-2000, ISO 14001 och AFS 2001:1. Vi är dessutom FR2000 Glas och Fasad certifierade som var det första glasmästeriet inom sveriges Glasbransch att få.

I övrigt gäller:

  • Vi instruerar medarbetarna om arbetsförhållanden och risker.
  • Vi håller arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga föreskrifter tillgängliga.
  • Vi förvararhandlingar från Arbetsmiljöinspektionen och övriga handlingar med anknytning till arbetsmiljön i 5 år och register från läkarundersökningar i 7 år.
  • Allt miljöfarligt avfall lagras enligt anvisning från Karlskoga Miljö.

HUR FÖRETAGET ARBETAR

Fallqvists Glasmästeri Eftr AB är Bilruteauktoriserade. Stickprover utförs. Vi håller ett lager som passar bra till den efterfrågan som finns. Vi har leverantörer på nära håll och kan därför erbjuda snabb leverans till kund. Vi har bra förhållande till våra leverantörer och detta borgar också för att vi får bra leverans, kvalitet och pris. Läs mer om Fallqvists Glasmästeri Eftr AB här »