Bullerglas

Buller och störande ljud kommer oftast in i byggnader genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. För att reducera ljud finns flera saker man kan göra.

Ljudreducerande glas är lite tjockare och tyngre än vanligt fönsterglas vilket gör att ljudvågor inte lika lätt kan få rutan i svängning. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken.

Bullerdämpande glas består av glasskivor i olika tjocklek som laminerats ihop.

För att förbättra egenskaperna i ljuddämpande isolerglas kombineras olika glastjocklekar och avstånden mellan glasen är olika och ökas.