Plast

Plast kan ibland vara ett alternativ till glas. Här finns flera alternativ med olika egenskaper och för olika ändamål. Plasten är enklare att borra hål i och den är väsentligt lättare än glas. En nackdel med plast är att det repas lättare än glas. Man kan dock även få en ytbehandling av plasten som ger en reptåligare yta.
Vissa plaster spricker lättare än andra, och andra är i princip omöjliga att spräcka. Polykarbonat är ett alternativ när man vill ha ett svårgenomträngligt alternativ till glas. Det används ofta som inbrottsskydd och som skydd mot vandalism. Läs mer här

Andra alternativ är till exempel plexiglas och lexan.

Vanlig är även så kallad kanalplast som flitigt används som tak över uterum. Den har relativt bra isolerande egenskaper.