Säkerhets- och skyddsglas

Säkerhetsglas och skyddsglas är två närbesläktade begrepp för att kategorisera vissa typer av glas.

Säkerhetsglas avser en typ av glas som förhindrar eller verksamt minimerar risken för personskador vid kontakt med glas. Säkerhetsglas används därför alltid i t.ex. glasräcken, glasdörrar och duschväggar. Kontakta oss gärna för råd om säkra glasmiljöer.

Skyddsglas avser glas som skyddar mot vandalism, beskjutning, intrång, inbrott, mm.