Energiglas

Glaset har ett tunt och hårt oxidskikt, vilket är lika tålig som glaset självt och släpper igenom nästan lika mycket ljus som glaset. Skiktet stoppar 85-96 procent av strålningsförlusterna. Glasytan reflekterar den långvågiga värmestrålningen vilket gör att cirka 50 procent mera värme stannar kvar i rummet. Glaset är 4 mm och monteras i befintliga bågar.