Smutsavvisande glas

Självrengörande glas använder naturens egna krafter för att hålla glaset fritt från organisk smuts.

När glasets beläggning exponeras för dagsljus och normal luftfuktighet bildas ett aktivt ytskikt som luckrar det upp och bryter ner organiska smutspartiklar. Samtidigt försvinner ytspänningarna som normalt gör att regnvatten bildar droppar. Det betyder att vattnet lätt sprids ut över glasytan och tar med sig den lösa smutsen när det rinner bort.