Fönster

Fönsterglas eller planglas är glas för användning i fönster. Vi skär till efter era behov och önskemål. I samband med renovering av fönster kan vi om ni vill byta ut glaset mot energiglas. Detta kan ge en rejäl minskning av kostnader för uppvärmning.

UTERUM OCH INGLASNINGAR

Förläng sommaren med våra uterumslösningar. Kontakta oss så berättar vi mer »

ENERGIGLAS

Glaset har ett tunt och hårt oxidskikt, vilket är lika tålig som glaset självt och släpper igenom nästan lika mycket ljus som glaset. Skiktet stoppar 85-96 procent av strålningsförlusterna. Glasytan reflekterar den långvågiga värmestrålningen vilket gör att cirka 50 procent mera värme stannar kvar i rummet. Glaset är 4 mm och monteras i befintliga bågar.

BULLERGLAS

Buller är ett växande miljöproblem. Ljudreducerande lamellglas kan komplettera befintligt glas i de flesta fönsterbågar.
Läs mer om bullerglas här »

SOLSKYDDSGLAS

Detta glas kan vara genomfärgat eller ha en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen.

SKYDDSGLAS

Vid enkelglasning eller montage i kopplade bågar byts yttre rutan ut. Systemet ger energibesparingar och U-värdesförbättringar, samt även en ljudreduktion.
Läs mer om säkerhets- och skyddsglas här »